اس ام اس عاشقانه بی کسی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس عاشقانه بی کسی

متن احساسی – متن عاشقانه سنگین

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/jomle-hay-love-d94.jpg

خيلی سخته عاشــــــــــــق کسی باشی که روحشـــم خبر نداشته
باشـــــــــــه !!! اما خيلی شـيـريـنـه کـــــــه يواشکی عـــــــاشــــــقانــه
… نگاهش کنــــــــــــــــــی و توی دلــــــــــــت بــگـــــی خیلــــــــــی
دوستـت دارم

*

*

متن احساسی کوتاه

*

*
یھ روزآیـ ـے هسـ ـت?
بآهآمـ مهـ ـربون تـ ـرے?
مـ ـن اونـ روزآرو تـ ـآ آخرھ عمـر?
فرآموشـ ـ نمیڪنمـ عشقـ ـمـ?❣

*

*

اس ام اس عاشقانه جدید

*

*

مَرد ?
نیازے بہ تَہ ریشـ ندارهـ !?
نیازے بہ قَد بُلَند یا بازوے زخیمـ نَدارهـ ?✨
همینڪہ قلبشـ صافـ باشہ?
همینڪہ همیشہ رو حرفشـ بأیستہ ??
همینڪہ عشقشـ حِسـ ڪنـهـ یہ مَرد پشتشـِ
ڪافیہ ??