اس ام اس عاشقانه صبح بخیر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

استاتوس عاشقانه صبح بخیر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/status-asheghane-e94.jpg

لحظه شفاف صبح
که از لبان آفتاب بیرون می زند
بازی سرخوشانه گنجشک ها، خواب را از سر کاج ها می پراند.
کلمه سحرانگیز «صبح بخیر»، چه قدرتی دارد برای تابش محبت!
حس کرده ای که بیانش، چه خون گرمی در رگ صبح می دواند؟!
آخر ، این رمز آغاز هر روز زندگی است که با نام موزون خالق مهربانش جان می گیرد.
پس موج لطیفی بساز از واژه پرمهر «سلام » و در گوش تمام اهالی صبح زمزمه کن ؛.
صبحتون بخير
تنتون سالم
دلتون شاد?

*

*

استاتوس عاشقانه صبح بخیر

*

*

هر صبح
یک جام سلام
از لب های سرخ تو
کافی‌ست
تا سرمست شوند
لحظه های من…?

*

*

جمله عاشقانه صبح بخیر

*

*

بگشای روی زیبا
ز گناه آن میندیش
به خدا که کافرم من
تو اگرگناه داری?

متن و اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/08/Good-morning-sh94.jpg

اس ام اس باحال صبح بخیر

از تمام دنیا
یک صبح سرد
یک چای داغ
و یک صبح بخیر تـــو!
برایم کافی ست…
خدایا من را به آرزوهایم برسان

*

*

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

*

*

دوریم برای تو نمیدانم چگونه میگذرد اما برای من!انگار بر گلویم خنجر گذاشته اند و نمیبرند از تمام دنیا یک صبح سرو ویک چای داغ ویک صبح بخیر تو کافیست

*

*

اس ام اس صبح بخیر

*

*

صبح بخیر هستیم♥  صبح بخیر تمام دل بستگیم♥  صبح بخیر امید فردا ♥  صبح بخیر تمام سهم من از دنیا♥