اس ام اس عاشقانه فال قهوه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس عاشقانه فال قهوه

متن واس ام اس های عاشقانه قهوه و چای

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/sms-love-ghahve-va-chaee-b93.jpg

اس ام اس فال عاشقانه

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام
بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش…

*

*

اس ام اس عاشقانه داغ

اس ام اس کده

*

*

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری
وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم …

*

*

اس ام اس عاشقانه فال قهوه

اس ام اس کده

*

*

امشب دلم تو را می خواهد
نشسته روبروی صندلی مقابلم
در سکوت سرد این کافه
تا تو مرا در آغوش کشی …