اس ام اس پندآموز جدید فلسفی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس پندآموز جدید فلسفی

متن،جملات و اس ام اس های فلسفی سنگین جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-payamak-falsafi-es93.jpg

متن و جملات فلسفی عمیق

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست.ولی در نماز پایان است.شاید این بدین معناست که پایان نماز،آغاز دیدار است

.

.

اس ام اس های فلسفی پندآموز

.

.

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده باشد و
همه را کوچک ببیند
غافل از اینکه مردم هم از پایین او را کوچک میبینند

.

.

جمله های پندآموز جدید

.

.

در زندگی به هیچکس اعتماد نکن!آیینه هم با تمام یک رنگیش دست چپ و راست را به تو اشتتباه نشان میدهد‎

!‎