اس ام اس پندآموز فلسفی جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس پندآموز فلسفی جدید

متن، جملات و سخنان گوته

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/jomlat-gote-o94.jpg

(فیلسوف و شاعر آلمانی)

شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید

*

*

متن و سخنان فلسفی از گوته

*

*

چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند،زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند

*

*

متن و سخنان گوته

*

*

زندگی را هرگونه که نگاه میکنی زیباست