متن عمگین | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: متن عمگین

جملات فاز سنگین لاو جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2017/05/love.jpg

جملات فاز سنگین لاو جدید

افراد ضعیف انتقام میگیرن
افراد قوی میبخشن
افراد باهوش میگذرن …
*
*
*
مال منه
نبینم هیچ کسی دورش بیاد
اخه دوسش دارم اونو خیلی زیاد
*
*
*
به بعضی حرفا نگید منت گذاشتن
منت نیست؛
یادآوریِ چیزهاییه که شما در کمال نامردی فراموششون کردید
*
*
*
باور کنید دل نشکاندن چندان هم سخت نیست
فقط کافی است تصور کنید همین دردی را که به یکی تحمیل میکنید
خودتان باید یک روز تحملش کنید…