arezohay khob | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: arezohay khob

متن و جمله آرزوهای خوب – جملات امید دهنده

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/arezohay-khob-b94.jpg

متن و جمله آرزوهای خوب

جملات امید دهنده

مطمئن باش
که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد
چون هر صبح آفتاب را به تو هدیه میکند
امروزتون پر از اتفاقای خوب…

*

*

گلچین متن آرزوهای خوب

*

*

امروز…
سازت اگر عشق بنوازد
همه خلقت خواهند رقصید
زبانت اگر شیرین باشد
همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد
قلبت اگر دریای رحمت باشد
همه در آن جا خواهند گرفت
پس عشق را بنواز …
با زبان شیرینت بخوان …
و با قلبت پذیرا باش …
امروز و هر روزتون پر از آرامش و عطر خوش خدا

*

*

جمله های ناب امیدبخش

*

*

برای طولانی زیستن، لازم نیست به روزهای زندگی ات اضافه کنی، تلاشت این باشد که “زندگی” را به روزهایت اضافه کنی…