charli chaplin | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: charli chaplin

گلچین سخن و جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/matn-va-jomlat-phalspy-t94.jpg

گلچین سخنان دانشمندان

شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی را داشتی
اما حالا که به آن دعوت شده ای
تا میتوانی زیبا برقص

*

*

گلچین جملات چارلی چاپلین

*

*

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد
بهتر از آن است
که پست و بی عاطفه باشد

*

*

دریافت سخنان بزرگان

*

*

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست
هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها
بنیان خانواده را نابود نکرده است