engar az damagh fil oftade | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: engar az damagh fil oftade

ضرب المثل “انگار از دماغ فیل افتاده”

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/11/engar-az-damagh-fil-oftade.jpg

ضرب المثل “انگار از دماغ فیل افتاده”

به همراه تفسیر ادبی و ریشه یابی

شرح: ضرب المثل معروف و قدیمی فارسی “انگار از دماغ فیل افتاده”، در مورد افراد بسیار از خود راضی و کسانی به کار برده می شود که خود را منحصر به فرد و خاص می پندارند.
وقتیکه کشتی حضرت نوح مدت شش ماه بر روی دریا در حرکت بود سطح و هوای کشتی از سرگین و پلیدی مردم و فضولات حیواناتی که در کشتی بودند بسیار متعفن شد. ساکنان کشتی به ستوه آمده و نزد نوح رفتند و نزد او شکوه و گلایه کردند.
بعد از مناجات نوح به درگاه خداوند، امر آمد و نوح بر پشت فیل دست فرود آورد. چون نوح به این فرمان عمل نمود، خوکی از بینی فیل بیرون افتاد و همه یپلیدی ها را خوردن گرفت و سفینه پاک گشت. شرحی بود بر ضرب المثل های تاریخی