اس ام اس دلتنگی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

موضوعات: اس ام اس دلتنگی

متن بلند احساسی دلتنگی زیبا

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/matn-deltangi-f95.jpg

متن بند احساسی دلتنگی زیبا

دلتنگیات برای من خودم غمت رو میخورم
تنها نمیذارم تو رو من از تو دل نمیبرم

سر روی شونه هام بذار درداتو هدیه کن به من
سنگ صبور تو منم بیا و تکیه کن به من

من تکیه گاهتم یار و همراهتم
درمونه آه تم من عاشقتم
من تکیه گاهتم یار و همراهتم درمونه آه تم من عاشقتم

تا وقتی که داری منو غصه ی هیچیزو نخور
من مثله کوه پشت توام از آرزوهات دل نبر

تا وقتی هستم میتونی به هر چی میخوای برسی
هر چی دارم فدای تو برام تو مثله نفسی

نفس که میکشم تو رو حس میکنم تویه تنم
کنار تو حس میکنم عاشقه عاشق شدنم
من تکیه گاهتم یار و همراهتم
درمونه آه تم من عاشقتم
من تکیه گاهتم یار و همراهتم درمونه آه تم من عاشقتم

متن آهنگ تکیه گاه امین حبیبی

گردآوری و بازنشر: استاتوس دلتنگی

متن و استاتوس جدید دلتنگی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/status-women-e94.jpg

متن و استاتوس جدید دلتنگی

زن ها همه شعر میگویند
برای کسانی
که دوستشان دارند
با رنگ لاک ناخنشان …
با تغیر رنگ رژ روی لبشان
با رنگ دامنشان
سواد میخواهد
خواندن این شعرها…?

*

*

متن دلتنگی بغض دار

*

*

تو بخند
تا سراسیمه شود
بوی بهار?

*

*

استاتوس دلتنگی بغض دار

*

*

صدا کن مرا
صدای ِ تو خوب است
صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی ست
که در انتهای صمیمیت حزن می روید?

متن دلتنگی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/matn-deltangi-e94.jpg

متن دلتنگی، جمله دلتنگی

قمار باز قهاری ست چشم هايت
تمام شعرهايم را
به آن ها باختم?

*

*

متن و استاتوس دلتنگی

*

*

مرا جای خودم بگذار
خودت را جای گهواره
و آغوشی تسلی بخش
کنارم باش همواره?

*

*

اس ام اس دلتنگی

*

*

هرچند که
عمری همه از بوسه نوشتند!
من عاشقِ
آن اخم  پر از ناز حبیبم…?

متن و اس ام اس دلتنگی و بیقراری جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/09/matn-va-sms-love-sh94.jpg

متن و اس ام اس های سنگین احساسی

دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای دوﺳﺖ، ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﮔﺮ از ﻗﻔﺲ ﮔﺮﯾﺰم ﮐﺠﺎ روم، ﮐﺠﺎ ﻣﻦ؟
ﮐﺠﺎ روم ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ ﻧﺪاﻧﻢ
ﮐﻪ دﯾﺪﻩ ﺑﺮﮔﺸﻮدم ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻣﻦ
ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪام ﺑﻪ ﮐﺲ دل، ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ دل
ﭼﻮ ﺗﺨﺘﻪﭘﺎرﻩ ﺑﺮ ﻣﻮج، رﻫﺎ، رﻫﺎ، رﻫﺎ ﻣﻦ
ز ﻣﻦ ﻫﺮ آﻧﮑﻪ او دور ، ﭼﻮ دل ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ، ازو ﺟﺪا، ﺟﺪا ﻣﻦ!‏
ﻧﻪ ﭼﺸﻢ دل ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ، ﻧﻪ ﺑﺎدﻩ در ﺳﺒﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﻢ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آﺷﻨﺎ ﻣﻦ
ز ﺑﻮدﻧﻢ ﭼﻪ اﻓﺰود؟ ﻧﺒﻮدﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﻫﺪ؟
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪم ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ زﻧﺪﻩام ﭼﺮا ﻣﻦ؟
ﺳﺘﺎرﻩﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻢ در آﺳﻤﺎن اﺑﺮی
دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای دوﺳﺖ، ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ

*

*

جملات عاشقانه تنهایی

*

*
ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯿــــــــﺪﻫﯽ…‏
ﺑﻪ ﻋﻤــــﺪ … ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤــــﺪ… ﺧﺪﺍ ﻣﯿــــــﺪﺍﻧـــﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ…‏
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ…‏
ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ…‏
ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ…‏
ﺳﮑﻮﺗــــــ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺗــــــــــــﻮ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿــــﺪﻫﯽ…‏
ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ…‏
ﺧﯿــــﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣــــﺘـــــــــــ
ای خــــــدا…‏

*

*

جملات عاشقانه تنهایی

*

*

تنها چیز با کیفیت زندگیمون <درد> بود که هر چقدر کشیدیم پاره نشد…‏

پیامک و اس ام اس دلتنگی تابستان ۹۴

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/08/sms-deltangi-m94.jpg

اس ام اس های جدید باحال شهریور ۹۴

من بودم
تو
و یک عالمه حرف…
و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد!
کاش بودی و
می فهمیدی
وقت دلتنگی
یک آه
چقدر وزن دارد…

*

*

متن و اس ام اس دلتنگی گریه دار

*

*

دریای مواج دلتنگی‌هایم را ساحلی نیست
چشمهایم
همچون ابرهای بی‌پناه بهار‌ به دنبال شانه هایت می‌گردد
تا باران عشقش را نثار قلب مهربانت نماید
خیالم
سرخوشانه هفت آسمان عشق را می‌پیماید
شاید در آستان چشمهایت فرود آید
زبانم
از تکرار بی‌امان نامت خسته نخواهد شد، تا ابد!

*

*

جمله های کوتاه غمگین گریه دار

*

*

افکارم شبیه تو تراشیده شده
آغوشم درست به اندازه تو جا دارد
اطاقم بوی تو را میدهد
فقط نمیدانم چرا چشمانم تو را گم کرده اند…
دلتنگم…
به اندازه همه دلتنگیهایی که فقط تو میدانی

مسیج و اس ام اس دلتنگی، پیامک دلتنگی جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/matn-va-sms-ghamgin-k94.jpg

اس ام اس غمگین جدید ۹۴

خاک بر سرِ تمامِ این کلمات
اگر تو از میانِ تمامشان
نفهمی من دلتنگم…!

*

*

متن و اس ام اس دلتنگی غمگین

*

*

رسم ” خوب ” ها همین است
حرف آمدنشان شادت می کند
و حرف رفتنشان با دلت چنان می کند
که هنوز نرفته
دلتنگشان می شوی…

*

*

متن و اس ام اس جدید باحال

*

*

آرام بگیر دلم …
تنگ نشو برایش …
مگر نشنیدی جمله ی آخرش را
“چیزی بینمان نبوده”

اس ام اس و جملات ناب دل شکسته غمگین

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/matn-va-sms-del-shekastef94.jpg

سخنان عاشقانه غمگین

هر روز ساعت دلم را عقب می کشم

تا خیال کنم، دیر نکرده ای هنوز …

*

*

متن و جمله های عاشقانه

*

*
بعضی وقتها باید یقه ی احساستو بگیری

با تموم قدرت سرش داد بزنی و بگی:

تو رو خدا بسه ، بسه دیگه تا حالا هر چی کشیدم از دست تو بود

*

*

جمله های عاشقانه جدید فروردین ۹۴

*

*

من به دنبال کسی می گردم

که بداند تپش قلب دلیلی دارد!

متن و اس ام اس دلتنگی جدید باحال

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/matn-va-sms-deltangi-jadid-es93.jpg

متن و اس ام اس تنهایی جدید

حوصله ام برفی ست!

با یک عالمه قندیل دلتنگی,

از گوشه های دلم آویزان!

آهای!

کافی ست ” کمی “ها  کنی که ” آب”شوم!

*

*

اسمس های عاشقانه جدید
*

*
از ایـنجـا …

کـه  هـسـتـم ، انـجا کـه تو هـسـتی…

وجـب بـه وجـب..

دلـتـنـگـم…!

*

*

جمله های کوتاه دلتنگی جدید

اس ام اس کده
*

*
دلتنگم و این درد کمی نیست

که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست …

دلتنگم و این درد کمی نیست

که رو برمیگردانم و جای تو خالیست …