اس ام اس جدید چهارشنبه سوری 95 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید چهارشنبه سوری 95

متن، جمله و استاتوس چهارشنبه سوری – ۴شنبه سوری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/status-4shanbe-sory-e94.jpg

متن، جمله و استاتوس چهارشنبه سوری

۴شنبه سوری

بشد «چارشنبه» هم از بامداد
بدان باغ که امروز باشیم شاد …
چهارشنبه سوری مبارک باد…

*

*

متن عاشقانه ۴ شنبه سوری

*

*

امشب شب چهارشنبه سوریه
و میخوام بیاد توکه نیستی
بالون آرزویی به آسمون بفرستم
و آرزوم رو هم که همه میدونن …
توهم بگو آمین

*

*

استاتوس چهارشنبه سوری ۹۵

*

*

وقت تنگست و فروردین نزدیک
بایدآسمان را گَردگیری کنم
خانه رادل تکانی کنم
جامه ی نو برتنِ دنیا کنم
گلهای فرش را آبیاری کنم
آخرین خنده ام را درون قابها برق بیندازم
مُشتی گندم درکفِ دستانم سبزکنم
آه، چقدرکارهای نیمه تمامِ خوب دارم
وقت تنگست و فروردین نزدیک …