سخنان پائولو كوئیلو سری دوم | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

سخنان پائولو كوئیلو سری دوم

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/jomlat-paoolo-koilo2-e93.jpg

مردم، بسیار از نشانه حرف می زنند، اما نمی دانند كه به راستی درباره ی چه چیز حرف می زنند

*

*

جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هم می توان دنیا را با چشمان یك غارت شده ی بدبخت نگریست و هم با چشمان یك ماجراجوی در جستجوی گنج

*

*

اس ام اس سخنان پائولو كوئیلو

*

*
مطالبی هست كه نباید درباره ی آنها كنجكاوی كرد، چون نباید از سرنوشت گریخت

*

*

پائولو كوئیلو

*

*
تلاش كن نشانه ها را دریابی و به آنها احترام بگذاری

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
من هم مثل همه هستم؛ دنیا را آنگونه می بینم كه دلم می خواهد باشد، نه آنگونه كه به راستی هست

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
در مدتی كوتاهتر از یك فریاد همه چیز در زندگی تغییر می كند، پیش از آنكه حتی به موقعیت جدیدش عادت كند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
پول، چیزی جادویی است؛ با پول، انسان هیچ وقت كاملاً تنها نیست

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
یك چوپان می تواند سفر را دوست داشته باشد، اما هرگز میش هایش را فراموش نمی كند

*

*

عکس های متن دار عاشقانه

*

*
هیچ مانعی وجود ندارد، مگر خود

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
وقتی همه ی روزها به هم شبیه هستند، انسان دیگر متوجه پیشامدهای خوبی كه در طی روز رخ می دهد نمی شود

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
می بایست بین چیزی كه به آن عادت كرده و چیزی كه بسیار دلش می خواهد داشته باشد، یكی را برگزیند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
بهتر است گاهی چیزها را به حال خود رها كنیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
انسانها بسیار زود از علت زندگی خویش آگاه می شوند، شاید برای همین هم هست كه بسیار زود از آن چشم می پوشند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
انسان همیشه امكان برآورده ساختن رویاهایش را ندارد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
تو هر كه باشی و هر چه بكنی، وقتی به راستی چیزی را بخواهی، این خواست در “روح جهان” زاده می شود و این، ماموریت تو بر روی زمین است.

*

*

اس ام اس های پندآموز پائولو كوئیلو

*

*
وقتی با آدمها حرف می زنی، یك چیزهایی به تو می گویند كه نمی دانی چگونه به گفتگو ادامه دهی

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هر كسی گمان می كند كه دقیقاً می داند ما باید چگونه زندگی كنیم، اما هیچ كس هرگز نمی داند كه چگونه باید زندگی خاص خودش را داشته باشد

*

*

پیامک های پندآموز جدید

*

*
وقتی تو چیزی را می خواهی همه ی جهان دست به یكی می كند تا تو آرزویت را برآورده سازی

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
آدم می تواند همیشه دوستان جدیدی پیدا كند، بی آنكه مجبور باشد هر روز آنها را ببیند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
چیزهای ساده خارق العاده ترین چیزها هستند و تنها خردمندان می توانند آنها را ببینند

*

*

اس ام اس سخنان عارفانه

*

*
اگر من بخشی از افسانه ی تو باشم تو روزی باز خواهی گشت

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
آنچه بیش از همه انسانها را شیفته می كند زیبایی است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
به یاد داشته باش كه همیشه باید بدانی كه چه می خواهی

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
معمولا مرگ سبب می‌شود آدم زندگی را بیشتر احساس كند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
براستی، این موجودات نیستند كه چیزی را آشكار می‌كنند، خود مردم هستند كه با نگریستن به موجودات، روش نفوذ به روح جهان را می‌یابند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
انسان هرگز نمی‌تواند از رویا دست بكشد، رویا خوراك روح است

*

*

متن و جملات فلسفی

*

*
روح جهان از خوشبختی انسانها سیراب می‌شود و یا از بدبختی، ناكامی و حسادت آنها

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
در عشق هیچ خطری وجود ندارد. هزاران سال است كه انسانها یكدیگر را جستجو كرده اند و یكدیگر را یافته اند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
این كه بدانی در راه درستی هستی یك چیز است، اما اگر فكر كنی راه درست تنها همین است چیز دیگری است

*

*

اس ام اس سخنان حکیمانه جدید

*

*
 دیوانه بمانید، اما مانند عاقل ها رفتار كنید. خطر متفاوت بودن را بپذیرید، اما بیاموزید كه بدون جلب توجه مفید باشید

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 در زندگی عشق باید باشد، حتی اگر بازتاب و پاسخ فوری نداشته باشد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 تكبر و خودپسندی در بسیاری از موارد، ماسكی بی ارزش از ترس و وحشت است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 هرگز نباید به پشت سرمان نگاه كنی

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 بهترین راه شناخت و نابودی یك دشمن این است كه خود را دوست او بدانیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 حسد ورزان و شكست خوردگان تنها در حالی می توانند به تو صدمه بزنند كه خود، توان این كار را به آنان بدهی

*

*

اس ام اس های فلسفی جدید

*

*
 هر رحمتی كه نادیده گرفته شود، تبدیل به لعنت می شود

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 هرگز نگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 دانستن هدف زندگی یا دانستن بهترین راه خدمت به خدا كافی نیست، افكار خودت را به عمل درآور؛ راه، خودش را نشان می دهد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 راز زندگی این است كه بفهمیم هر روز، یك معجزه است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*

 همواره می توانیم بگوییم سنگی كه دیگران به سوی ما انداخته اند، به ما نخورده است

*

*

جمله های کوناه عاشقانه

*

*

در شادی گناهی نیست

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 آگاهی از مرگ نمی گذارد آنچه را كه باید امروز از آن لذت ببریم به فردا واگذار كنیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 عشق، نیرویی است كه ما را بار دیگر به هم می پیوندد تا تجربه ای را كه در زندگیهای گوناگون و در مكانهای مختلف جهان پراكنده شده است، بار دیگر متراكم كند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*

عشق حقیقی اجازه می دهد كه هر كس راه خود را در پیش بگیرد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 هر انسانی حق دارد به رسالتش شك كرده و گاه آن را رها كند، اما هرگز حق ندارد آن را از یاد ببرد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 هنگامی كه آرزوی چیزی را دارید، سراسر كیهان همدست می شوند تا بتوانید این آرزو را تحقق بخشید

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
خداوند دعای كسانی را می شنود كه می خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهایی كه می خواهند از عشق بگریزند ناشنواست

*

*

سخنان فلسفی جدید

*

*

وعده ها را باور نداشته باش، چون دنیا پر از وعده است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 پذیرفتن نیك سرشتی خود همیشه آسانتر از رویارویی با دیگران و جنگیدن برای حقوق خویش است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*

شنیدن یك توهین و پاسخ ندادن به آن، آسانتر از درگیر نبرد شدن با شخصی نیرومندتر از خود است

*

*

اس ام اس کده

*

*
 انسان همیشه خواهان دگرگونی و تحول است، اما همزمان، سكون و ثبوت را آرزو می كند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 من می توانم انتخاب كنم كه قربانی دنیا باشم یا یك ماجراجو در جستجوی گنج؛ همه چیز بستگی به روش نگاه من به زندگی دارد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 هیچ كس نمی داند زندگی برای ما چه اندوخته است؛ بسیار خوب است كه همیشه راه گریز را بدانیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 شتاب زمان به اندازه ای است كه در چند لحظه می تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 زندگی همواره چشم به راه شرایط بحرانی می ماند تا قدرتش را نشان دهد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 نتوان گفت: بهارا، به امید دیدن و ماندن تو! می توان گفت: بهارا، تو بیا دانه ی امید به قلبم بنشان! و سفر كن به كجاآبادی، هر زمانی كه تو را دلخواه است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 روحی كه در پیكر ما وجود دارد، كم و بیش تكامل نیافته است. با هر گامی كه در فراز و نشیب زندگی می نهیم، در پی ذرات گم شده ی وجود خویش در كاوشیم. اگر در این پویش، لحظه ای بخت یارمان باشد، آن گوهر نایافته را در وجود انسانی دیگر می یابیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 این ما هستیم كه سرعت گذر زمان را تعیین می كنیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 ما قلبها از ترس می میریم؛ تنها از اندیشیدن به عشق های مدفون شده و یا لحظه هایی كه می توانستند خیلی زیبا باشند و نبودند، یا گنج هایی كه می توانستند كشف شوند، اما برای همیشه در زیر خاك مدفون ماندند. چون اگر هریك از این پیشامدها رخ هد، ما رنج وحشتناكی می كشیم؛ قلب من از رنج كشیدن می ترسد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 افتادن از طبقه ی سوم همان اندازه صدمه می زند كه افتادن از طبقه ی صدم؛ پس اگر قرار بود بیفتم، چه بهتر كه از فاصله ی زیادی بیفتم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 انسان زمانی خود را می شناسد كه به مرزهای خود برسـد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 دو اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد: یكی اینكه قبل از موعد اقدام به عمل كنیم و دیگری اینكه فرصت مناسب را از دست بدهیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 برای ایمان داشتن باید حصار پیشداوری ها را برچید

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*

انسان باید سرنوشت خود را برگزیند، نه اینكه آن را بپذیرد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
زندگی نسبت به كسی كه رویای خود را دنبال كند بخشنده است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*

هر كس هر كاری كه بكند، در روی زمین اصلی ترین نقش تاریخ جهان را ایفا می كند و معمولاً خودش این را نمی داند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هرچه یكبار پیش می آید ممكن است دیگر هرگز روی ندهد، اما آنچه كه دو بار پیش آید، بدون شك، بار سوم هم رخ خواهد داد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
درست است كه هر كس و هر چیز یك رویا دارد، اما اگر روزی این رویا برآورده نشد، می تواند به چیز بهتری تبدیل شود و “رویا” جدیدی داشته باشد؛ تا آنجا كه “روح جهان” به راستی به چیزی یگانه بدل شود

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
وقتی انسان دوست می دارد، هیچ نیازی ندارد كه بفهمد چه پیشامدی در حال رخ دادن است. چون همه چیز در درون ما روی می دهد و انسان می تواند به باد بدل شود

*

*

جمله های ماب فلسفی کوتاه

*

*
بادها همیشه همه چیز را می دانند؛ آنها همه جا روانند، بی آنكه زادگاه یا مكانی برای مردن داشته باشند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
عشق، زمانی است كه قوشی بر فراز شنهای صحرا به پرواز درمی آید. چون برای او، تو دشتی سرسبزی و او هرگز بدون شكار از نزد تو بازنمی گردد. او صخره ها و تپه های تو را می شناسد و تو نسبت به او دست و دلبازی

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
خودت را تسلیم ناامیدی نكن؛ این امر تو را از گفتگو با قلبت باز می دارد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
وقتی چیزی در حال دگرگونی و تغییر است، هرچه در پیرامون آن است نیز دگرون می شود

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
همه چیز در كیهان در حال دگرگونی است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هیچ كس از نتایج آنچه كه زیر آسمان می گذرد در امان نیست

*

*

اس ام اس کده

*

*
وقتی كه ما گنجینه های حقیقی در دست داریم، هرگز متوجه آن نمی شویم؛ چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
بیشتر آدمها دنیا را چیز تهدیدكننده ای می بینند و به همین دلیل هم دنیا برای آنها تهدیدكننده می شود

*

*

جملات ادبی جدید و کوتاه

*

*
هیچ قلبی وقتی در پی رویاهایش بوده، هرگز رنج نكشیده است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هیچ كس نمی تواند از دل خود بگریزد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
اگر تو قلبت را خوب بشناسی، هیچ وقت تو را غافلگیر نخواهد كرد؛ چون تو آرزوها و رویاهایش را خواهی شناخت و می توانی آنها را به حساب آوری

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هیچ زمان نمی توانی قلبت را خاموش كنی، حتی اگر وانمود كنی كه به حرفهایش گوش نمی دهی، او آنجا در سینه ی تو خواهد بود و مدام آنچه را كه درباره ی زندگی و دنیا می اندیشد تكرار خواهد كرد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
این طبیعی است كه از مبادله ی همه ی آنچه كه توانسته ایم به دست آوریم، با یك رویا بترسیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
قلب تو هر جا باشد گنج تو هم همانجا است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*

کتابهای پائولو كوئیلو:کوه پنجم ،شیطان و دوشیزه پریم،کیمیاگر،راهنمای رزوآور نور،یازده دقیقه،،مکتوب ،دومین مکتوب و …

اس ام اس حیمانه جدید

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette