متن و سخنان بنجامین فرانكلین | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

متن و سخنان بنجامین فرانكلین

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/matn-va-sokhanae-Benjamin-Franklin-e93.jpg

جملات دانشمندان و بزرگان

فقیر برای سیر كردن شكمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی.

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 زندگی راستین شما زمانی است كه كاری برای كسی انجام دهید كه توان جبران محبت شما را نداشته باشد

*

*

اس ام اس سخنان بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 فراموش نكنید كه نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان كنید، بلكه دشوار‌تر آن است كه در جایی وسوسه‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید

*

*

جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
دهان خردمند در قلب اوست

*

*

بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 اگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كیف پولش، هیچ‌كس نمی‌تواند آن را از او برباید

*

*

اس ام اس سخنان بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 خردمند كیست؟ كسی كه از همه می‌آموزد

*

*

متن و جمله کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 سحرخیزی یك گنج است

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*

دارایی آن نیست كه داری، بلكه چیزی است كه با آن خوش باشی

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا كه آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 برای پیدا كردن عیبهای یك دختر، از او در نزد دوستانش تعریف كنید

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 تنبلی آنقدر آهسته راه می رود كه فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشكل نمی شوند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 چه كسی توانگر است؟ كسی كه به سهم خود خرسند باشد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 چشم دیگران چشمی است كه ما را ورشكست می كند. اگر همه غیر از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست كه نسبت به خودتان مهربانترید

*

*

زندگی نامه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 از هزینه های كوچك و غیر ضروری دوری كن. زیرا یك سوراخ كوچك موجب غرق شدن یك كشتی بزرگ می شود

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 رشته محكم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر كوچك درخت كهن را از پای در می آورد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 بی نظمی در كار بدتر از بی خبری از آن است. در كار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 در زیر خاك به قدر كافی زمان برای خوابیدن داریم. اگر زمان گرانبهاترین چیزهاست، بیهوده صرف كردن آن بدترین كارهاست. زیرا زمانی كه از دست رفت دیگر باز نخواهد گشت. هیچ وقت به گمان آنكه زمان كافی دارید، ننشینید. در عمل خواهید دید كه همیشه زمان، كوتاه و ناچیز است

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 اگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید

*

*

عکس بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 نیكی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به كسانی كه روزی از آنها بدی دیده است

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یك عمر بدون پول زندگی كند، ولی نمی تواند یك لحظه بدون اندیشه و فكر زندگی كند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 آنكه از شنیدن رفتار نیك همسایه اش رنج می برد، از شنیدن عكس آن شاد می شود و آنان كه از برتری دیگران ناامید هستند، از اینكه دیگران به حدی كوچك شوند كه با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 تجربه به من ثابت كرده است كه در طول بیست و چهار ساعت، كسی نیست كه دست كم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسی است كه نگذارد این حماقت از این میزان بیشتر شود

*

*

سخنان کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟ اراده

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می كند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافی نیست، باید راه خرج كردن را هم به خوبی دانست

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 كسی كه ثروتی ندارد، خود را دارد

*

*

اس ام اس های کوتاه جدید

اس ام اس کده

*

*
 با یك لبخند، همه ی درها به سوی انسان گشوده خواهد شد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 پیش از آنكه دنبال هوی و هوس بروی، به كیسه پول خودت نگاه كن

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 آنجا كه ازدواجی بدون عشق صورت می گیرد به یقین، عشقی بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد كرد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 دشمن كوچك وجود ندارد

*

*

بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 اگر مردم با این همه پول كه در راه جنگ خرج می كنند زمین بخرند، ارزانتر از زمین هایی می شود كه به وسیله ی جنگ و خونریزی به دست می آورند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 نصیحت؟ عاقل ها به آن احتیاجی ندارند و احمق ها آن را نمی پذیرند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 دشمنانت را خوب گوش بسپار كه هیچ كس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمی كند

*

*

عکس و آثار  بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 انسان، محل اشتباه و فراموشكاری است

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 یك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 آنان كه آزادی را فدای امنیت می كنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 هیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید، زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه زمان كم و كوتاه است

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است كه قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می كنند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 وقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می كنید

*

*

سخنان پندآموز دانشمندان

اس ام اس کده

*

*
 تجربه مدرسه ای است كه دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 تلاش و پشتكار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد كرد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*

 استعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
اگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس كه قابل خواندن باشد، یا كاری كن كه قابل نوشتن باشد

*

*

اس ام اس متن و جملات کوتاه

اس ام اس کده

*

*
 یك عمر طولانی ممكن است به اندازه كافی خوب نباشد، ولی یك زندگی مفید حتماً به اندازه كافی طولانی است

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مكن

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 سه چیز خیلی سخت است: فولاد، الماس و خود شناسی

*

*

متن و جملات کوتاه جدید بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 كسانی را می شناسیم كه برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می كنند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 اشخاص زیرك از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 عروس زندگانی نامش كار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را كمی روی هم بگذارید

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*

 ازدواج مثل شهر محاصره شده است. كسانی كه داخل شهرند سعی می كنند از آن خارج و آنها كه خارج هستند، تلاش می كنند تا به آن داخل شوند

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 کسی كه حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد

*

*

اس ام اس های خارجی

اس ام اس کده

*

*
آب قطره قطره می چكد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری كوچك، درخت كهن را از پای در می آورد

*

*

متن و جملات کوتاه بنجامین فرانكلین

اس ام اس کده

*

*
 كسی كه امیدی را وسیله كسب درآمد خود قرار دهد، ممكن است از گرسنگی بمیرد

متن و جملات دانشمندان خارجی

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette