tex phylsopgya | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: tex phylsopgya

متن، جملات و سخنان موریس مترلینگ

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/jomlat-Maeterlinck-k94.jpg

جملات ناب کوتاه جدید

به یاد داشته باشید كه شادمانی به اندازه ی غم و غصه واگیردار است. نخستین وظیفه ی افراد شاد این است كه دیگران را از شادمانی خود آگاه سازند

*

*

ام اس و پیامک سخنان موریس مترلینگ

*

*

روح ما با این افکار پست و اندیشه های که از حدود معده و شهوت تجاوز نمیکند،آیا اگر از بین برود بهتر نیست!؟

*

*

سخنان موریس مترلینگ

*

*

بیچاره شیطان در کره خاکی بدنام شده است.زیرا شیطان جز خود ما هیچکس نیست،ما برای اینکه خودمان را در حضور خود تبرئه کنیم،تمام کینه ها ،حسدها ،دشمنی ها و بیرحمی ها را در وجود موهومی به نام شیطان جا داده ایم