William-James | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: William-James

متن، جملات و سخنان ویلیام جیمز

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/mat-va-jomlat-William-James-k94.jpg

جملات کوتاه حکیمانه جدید

از زندگی نترسید، باور داشته باشید، زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این حقیقت به شما كمك خواهد كرد

*

*

اس ام اس جمله های کوتاه ویلیام جیمز

*

*

خوشبختی در جستجوی خوشبختی است نه یافتن آن

*

*

اس ام اس ویلیام جیمز

*

*

مغز ما یك دینام هزار ولتی است كه متاسفانه بیشتر از یك چراغ موشی از آن استفاده نمی كنیم