sms tikehdar | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: sms tikehdar

متن،اس ام اس و حرف های سنگین تیکه دار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sms-tikeh-dar-es93.jpg

جملات تیکه دار جدید

تو هم مرا دوست داری،

آنگونه که من تو را؟

پس چرا این شهر فقط یک دیوانه دارد؟

*

*

متن و اس ام اس تیکه دار

اس ام اس کده

*

*

لقمه ی بزرگتر از دهانت بودم!

همین بود که مرا خرد میکردی تا اندازه شوم …

*

*

اس ام اس جدید نیش دار خفن

اس ام اس کده

*

*
این روزها انگار آدمها به دست هم پیر میشوند

نه به پای هم!

جملات کنایه ای و تیکه دار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-jomlat-tike-dar-e93.jpg

اس ام اس سنگین معنادار

امروز فهمیدم مخاطب تمام شاعرانه هایم

یک بی سواد بود و بس…

*

*

متن و اس ام اس تیکه دار

اس ام اس کده

*

*

یادتون باشه

خاکی بودن آسفالت شدن را در پى دارد…

*

*

جملات نیش دار کنایه دار جدید

اس ام اس کده

*

*

ابراهیم نیستم

اما کودک درونم را قربانی کسی کردم که

ارزشش کمتر از گوسفند بود …

متن و اس ام اس های تیکه دار خفن جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sms-hay-tikedar-b93.jpg

جملات معنادار جدید سنگین

دنیای ما پر از دست هایی است که

خسته نمی شوند از نگه داشتن نقاب ها …

*

*

متن و اس ام اس تیکه دار جدید

اس ام اس کده

*

*

ما که رفتیم ولی به اونی که پیششی بگو

“عاشقتم” تیکه کلامته …

*

*

استاتوس های معنادار سنگین جدید

اس ام اس کده

*

*
از سردی نگاهت نمی لرزم ؛

من همیشه از زیرِ صفر شروع کرده ام!

متن،اس ام اس و جملات تیکه دار و کنایه دار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-jomlat-tikedar-b93.jpg

جملات کنایه دار جدید خفن

نه حرفی برای گفتن…

نه امیدی برای ماندن…

نه پایی برای رفتن…

نه تمایلی برای دوباره ساختن…

تو از اول هم هیچ نداشتی!

*

*

اس ام اس تیکه دار باحال

اس ام اس کده

*

*

به احترام رفتنت

کلاهی که بر سرم گذاشته ای را بر میدارم

*

*

عکس های معنادار و کنایه دار جدید

اس ام اس کده

*

*

نه به دیروزهایی که بودی فکر می کنم

و نه به فرداهایی که “شاید” بیایی …

می خواهم امروز را زندگی کنم …

خواستی باش …

نخواستی نباش …